Departamentul Medicină Internă: Disciplina Medicină internă

 
 

Publicaţii

Capitole în monografii internaţionale

СОВРЕМЕННЫЕ АСПЕКТЫ ГЛЮКОКОРТИКОСТЕРОИДНОЙ ТЕРАПИИ РЕВМАТИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ / Sub red. V.NASONOVA.  Moscova, 2008, 68 p.

Monografii naţionale

HORTOLOMEI, V.Hipertensiunile arteriale:  Monografie. Chişinău:Elan Poligraf, 2009. 192 p.

HORTOLOMEI, V. Hipertensiunea arterială la adult:  Monografie. Chişinău: Reclama, 2010. 172p.

HORTOLOMEI, V.Angina pectorală stabilă.  Chişinău: Reclama, 2011. 148 p.

MAZUR, M. Lupusul eritematos sistemic: Ghid esenţial.Ghişinău: Prut Internaţional, F.E.-P. Tipogr. Centrală, 2011. 248 p.

HORTOLOMEI, V. Insuficienţa cardiacă la adult (manifestările iniţiale).Chişinău, 2012.

Capitole în monografii naţionale

MAZUR, M.,MAZUR-NICORICI, L. Lupusul eritematos sistemic. Reumatologia    clinică. 2010, p.74-99.

MAZUR, M., BODRUG, I. Artritele reactive. Reumatologiaclinică. 2010, p. 213-230.

Ghid Practic.

MAZUR,M., MAZUR-NICORIC, L.,VETRILĂ,S. Clasificarea maladiilor reumatice. Criteriile de diagnostic: Ghid practic. Chișinău. 55 p.

MAZUR, M., ŞTIRBUL, A. Endocardita infecţioasă la adult:Protocol Clinic  National (PCN-80)Chisinau,2009. 48 p.

 Lucrări metodico-didactice

BEZU, Gh.,ŢÎBÎRNĂ, I. Emfizemul pulmonar:Elaborare metodică. Chişinău: Medicina, 2006.

FELECICO, T., FEGHIU,M., ŢÎBÎRNĂ, I. Cordul pulmonar cronic: Elaborare metodică. Chişinău: Medicina, 2007. 50p.

MAZUR,M.Osteoporoza. Probleme diagnostic: Elaborare metodică. Chişinău. 131 p.

BEZU, GH.,ŢÎBÎRNĂ, I., ARTENI, I. Enterocolita cronică: Elaborare metodică, Chişinău: Medicina,2009. 48 p.

ARTENI, I.,  ŢÎBÎRNĂ, I., BEZU, GH.  Ulcerele  duodenale  multiple. Particularităţi etiopatogenice, clinice şi  de tratament. Chişinău:Medicina, 2010.  40 p.