Departamentul Medicină Internă: Disciplina Medicină internă

 
 

Istoric

Catedra.3Catedra Medicină internă nr.3 a fost fondată în noiembrie 1978, iniţial, fiind denumită Catedra Terapie pentru subordinatori. Fondatorul catedrei, profesorul V. Andreev, absolvent al Institutului de Medicină din Lvov, Ucraina, a îndeplinit funcţia de şef de catedră până în 1988. V. Andreev a contribuit considerabil la dezvoltarea medicinii interne şi a gerontologiei, a publicat peste 150 de lucrări ştiinţifice şi a pregătit un doctor habilitat şi 10 doctori în medicină.

În acea perioadă, în cadrul catedrei au activat conferenţiarii F. Ambros, V. Rotari, I. Ţîbîrnă, G. Bivol, S. Goranskaia, asistenţii L. Coban, P. Junghină, V. Mustaţă, V. Starostenco, care s-au implicat activ în organizarea procesului de studii la catedră.

Din 1988 catedra este condusă de Ion Ţîbîrnă, d.h.ş.m., profesor universitar, medic internist-gastroenterolog. Dumnealui este autorul a 3 brevete de invenţie şi a peste 30 de inovaţii, a publicat peste 200 de lucrări ştiinţifice în medicina fundamentală şi clinică, inclusiv 3 monografii şi 18 îndrumări metodice, a pregătit un doctor habilitat şi 4 doctori în medicină.

Actualmente, la catedră activează doi profesori universitari, un profesor consultant, patru conferenţiari şi un asistent.

Din momentul creării până în 1985, catedra a desfăşurat activitatea didactică aferentă disciplinei „Medicina Internă”, destinată studenţilor din anul VI la Facultatea Medicină Generală (subordinatura). Din 1985 până în 1992, la catedră au fost predate disciplinile „Medicina Internă” şi „Medicina Internă - Semiologie” pentru studenţii facultăţilor de Stomatologie şi Medicină Preventivă, iar din 1992 până 2011 – disciplina „Boli Interne” pentru studenţii din anul V la Facultatea Medicină. Din 2011, în rezultatul reorganizării, catedra desfăşoară activitatea didactică aferentă disciplinilor „Medicina Internă” şi „Medicina Internă – Semiologie”, incluse în programul de instruire a studenţilor facultăţilor de Stomatologie şi Medicină, specializarea Sănătate Publică. Din 1996 catedra asigură instruirea postuniversitară prin rezidenţiat, iar din 2011 este implicată în procesul de formare medicală continue.>

Iniţial, baza clinică a catedrei consta din 2 secţii de terapie ale Spitalului Clinic Municipal nr.4 şi secţiile de terapie şi gastroenterologie ale unităţii medico-sanitare „Constructorul”. În 1996, la catedră s-a adăugat o nouă bază clinică (şef – prof. Minodora Mazur) – secţia de valvulopatii a Institutului de Cardiologie.

Actualmente, activitatea clinică a catedrei se desfăşoară în secţiile Boli interne şi Cardiologie, Pneumologie, Gastroenterologie, Anestezie şi Terapie Intensivă ale Spitalului Clinic Municipal „Sfântul Arhanghel Mihail” şi în secţia de reumatologie a Institutului de Cardiologie.