Departamentul Medicină Internă: Disciplina Medicină internă

 
 

Cercetare

Direcţiile de cercetare a catedrei:

  1. Particularităţile clinico-evolutive, diagnostice şi tratament ale afecţiunilor cronice gastrointestinale în asocierea cu patologie hepato-pancreatică. Conducător ştiinţific: d.h.prof.univ. Ion Ţîbîrnă.
  2. Diagnosticul precoce şi tratamentul modern al maladiilor difuze ale ţesutului conjunctiv. Conducător ştiinţific: d.h.prof.univ. Minodora Mazur.

Informaţie succintă despre tezele de doctorat un ultimii 3 ani

  1. INGA BODRUG – „Particularităţi clinico- evolutive ale artritei psoriatice şi impactul asupra calităţii vieţii”. 14.00.06. Cardiologie şi reumatologie. Data susţinerii: 26 august 2010, Institutul de Cardiologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare – 1.07.2010. Conducător ştiinţific: d.h.prof.univ. Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu artrită psoriazică.
  2. SOROCEANU ALA –  „Particularităţile lupusului eritematos sistemic cu afectarea sistemului nervos”.  14.00.06. Cardiologie şi reumatologie. Data susţinerii. 16.11.2011. IMSP Consiliul ştiinţific cardiologie şi reumatologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare. 22.12.2011. Conducător ştiinţific: d.h.prof.univ. Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea metodelor de evaluare contemporană prin instrumente a pacienţilor cu neurolupus din Republica Moldova.
  3. SAMOHVALOV ELENA – „Spectrul anemiilor în lupus eritematos sistemic la femei”. 14.00.06. Cardiologie şi reumatologie. Data susţinerii: 04.07.2012. DH 51-14.00. Institutul de Cardiologie. Data aprobării a Comisiei Superioare de Atestare. 09.10.2012. Conducător ştiinţific: d.h.prof.univ. Minodora Mazur. Rezultatele studiului au argumentat utilitatea şi informativitatea instrumentelor  contemporane şi a metodelor clasice de evaluare a anemiilor lupice, studiul a emis prototipul sistemului integru de evaluare a  pacientului cu dereglări hematologice, prin evidenţierea tipurilor de anemii în cadrul LES, instrumentelor de evaluare, a activităţii bolii şi de estimare a calităţii vieţii lor.
  4. RODICA BUGAI – „Studiu clinico-paraclinic polimorfismul genetic la pacienţii cu pancreatită cronică”. (În lucru). Conducător ştiinţific: d.h. prof.univ. Ion Ţîbîrnă. Vor fi studiate  particularităţile  clinico-paraclinice şi  statutul genetic în diferite forme clinice de pancreatită cronică cu evidenţierea unor marcheri de diagnostic şi prognostic ai afecţiunii pancreatice.
  5. SVETLANA CHIŞLARU – „Gastropatiile portal hipertensive în ciroza hepatică .” (În lucru). Conducător ştiinţific: d.h. prof.univ. Ion Ţîbîrnă. Vor fi estimate particularităţile tabloului clinic, leziunilor endoscopice şi morfologice ale mucoasei gastrice, riscului de hemoragie digestivă pe un lot concludent de pacienţi cu Gastropatie portal hipertensivă în funcţie de stadiul Cirozei hepatice şi gradul Hipertensiunii portale.
  6. VIRGINIA ŞALARU – „Impactul osteoartrozei genunchiului asupra stării de sănătate a pacienţilor”. (În lucru). Conducător ştiinţific: d.h. prof.univ. Minodora Mazur. Va fi evaluat în ansamblu tabloul clinic şi paraclinic la pacienţii cu OA genunchiului. O iniţiativă de premieră a fost evaluarea funcţionalităţii articulare  după un instrument specific pentru patologia genunchiului – KOOS.
  7. MARIANA CEBANU – „Afectarea sistemului respirator în lupusul eritematos sistemic”. (În lucru). Conducător ştiinţific: d.h. prof.univ. Minodora Mazur. Rezultatele studiului vor permite implementarea argumentată în practică a unui algoritm de screening şi diagnostic precoce a leziunilor pulmonare la pacienţii cu LES prin metode contemporane, identificarea factorilor predictivi ai afectării pulmonare şi prognozării instalării complicaţiilor severe ale bolii, pentru a face corectivele necesare în conduita curativă a acestor pacienţi.
  8. ELENA CIOBANU – „Estimarea igienică a impactului unor factori de mediu asupra morbidităţii populaţiei rurale prin osteoartroză”. Conducător ştiinţific: d.h. prof.univ. Minodora Mazur. Au fost evidenţiate aspecte importante, din punct de vedere teoretic, privind etiopatogenia şi particularităţile clinico-profilactice ale maladiei.  Au fost stabilite legităţile impactului advers al factorilor de mediu şi a alimentaţiei asupra metabolismului mineral care se manifestă prin patologii a sistemului osteoarticular.